Log på redigeringsside
Grundejerforeningen "Hannebjerg" Svogerslev, 4000 Roskilde
  Vis mailliste

Velkommen til Grundejerforeningen Hannebjergs hjemmeside 


GF Hannebjerg i Svogerslev blev stiftet i forbindelse med udstykning af området i 1964. Hvor navnet Hannebjerg oprindeligt stammer fra, er vi ikke helt klar over, men det fremgår af nogle af de gamle kort over området. Grundejerforeningen dækker dele af Gyldenkærnevej, Sløjen, Fiskeparken, Horsekilden, Meldager, Klevekær, Bovsager, Stistykket, Aastoften og Røglevangen. Foreningen har i øjeblikket 130 medlemmer.

Det er foreningens formål at varetage medlemmernes - eller grupper af medlemmers - fælles interesser.

Foreningen har ingen forpligtelser i forbindelse med vedligeholdelse af veje, belysning, snerydning eller lignende. Det er frivilligt at være medlem af foreningen, men vi er af den opfattelse, at det er godt for sammenholdet i området, jo flere der er medlem, og vi kan blandt andet tilbyde følgende fordele:

ü   Storskraldsordningen
I år bliver storskrald indsamlet ved en containerordning, hvor containere på skift placeres forskellige steder rundt i vores område.

ü   Generalforsamling
Generalforsamlingen holder vi på Lynghøjskolen.
Efter generalforsamlingen byder foreningen på snitter og drikkevarer, og der er god mulighed for hyggeligt samvær i et par timer.

ü   Offentlige myndigheder nabohøringer m.v.
Vi bliver hørt i forbindelse med f.eks. afvigelser fra de servitutter, der gælder i området.
Vi er med i brugergruppen omkring Lynghøjsøerne?

ü   Hjemmesiden
På denne hjemmesiden informerer vi løbende om, hvad der sker i vores område, og om hvilke sager vi arbejder med.
Tilmeld dig "tilmelding til nyhedsopdatering" og få en mail med besked når hjemmesiden opdateres.
Medlemmer af foreningen kan benytte ”Medlem til medlem”

J   Sociale arrangementer
Vi har i ikke traditioner for sociale arrangementer, men viser interessen sig, ved at der kommer initiativer eller forslag fra medlemmerne, er der rige muligheder – det kunne f.eks. være fastelavnsfest for børn og voksne, midsommergrill, naturvandring.

L   Nabostridigheder
Vi har ikke myndighed eller mulighed for at blande os i eventuelle nabostridigheder, og det er ikke et formålene med foreningen i henhold til vedtægterne

Indmeldelse kan ske ved at sende en anmodning om medlemskab til gfhannebjerg@gmail.com eller ring til Søren Pedersen tlf. 31311032